Witamy w MAIBENBEN!

Umowa użytkownika MAIBENBEN („Umowa”) jest zawierana między Tobą (lub „Użytkownikiem”, odnoszącym się do wszystkich osób lub podmiotów, które rejestrują się, logują, korzystają lub przeglądają nasze Usługi), MAIBENBEN, jej spółek zależnych i stowarzyszonych (zwanych dalej „MAIBENBEN” lub „my”) oraz naszymi współpracownikami operacyjnymi (zwani dalej „Współpracownikiem”), w odniesieniu do https://maibenben.pl (zwanej dalej „Stroną”) oraz produktów, programów i usług (dalej zwaneych „Usługami”)

Przeczytaj uważnie niniejszą Umowę aby pełni zrozumieć wszystkie jej sekcje, w tym warunki wyłączenia gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności oraz praw i ograniczeń, a także zdecyduj się zaakceptować lub nie zaakceptować niniejszej Umowy (osoby niepełnoletnie powinny przeczytać tę Umowę w towarzystwie opiekuna prawnego). MAIBENBEN może zawiesić lub zaprzestać świadczenia swoich Usług, jeśli nie zastosujesz się do naszych warunków lub zasad. Poprzez rejestrację, logowanie, korzystanie z Usług lub inne działania potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś oraz zgadzasz się zaakceptować i związać się warunkami niniejszej Umowy.

Akceptując niniejszą Umowę, zgadzasz się zaakceptować wszystkie ograniczenia, w tym zaakceptować prawo MAIBENBEN do zmiany warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie, bez dodatkowego powiadomienia. Możesz zalogować się na naszej stronie w dowolnym momencie, aby sprawdzić najnowszą Umowę użytkownika. Jeśli nie możesz zaakceptować treści, które zmieniliśmy, zaprzestań korzystania z Usług MAIBENBEN. Kontynuując korzystanie z naszych Usług, zgadzasz się zaakceptować zmienione warunki niniejszej Umowy i będziesz nimi związany.

WARUNKI KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Witrynę można odwiedzać bez rejestracji. Potrzebujesz jednak konta MAIBENBEN („Konto”) i podania odpowiednich danych osobowych na stronie rejestracji, aby uzyskać dostęp do większej liczby Usług. Możesz usunąć lub zawiesić swoje konto zgodnie z instrukcjami zawartymi w Witrynie, a my zachowamy lub usuniemy Twoje konto na podstawie niniejszej Umowy.

Niniejszym zobowiązujesz się do:

 • Rozumiesz i zgadzasz się, że Witryna zapewnia usługi i produkty. Ponosisz pełną odpowiedzialność za autentyczność, legalność, dokładność i ważność swoich informacji rejestracyjnych; Będziesz również odpowiedzialny za aktualizację wszelkich zmian w swoich informacjach rejestracyjnych, aby były one aktualne; nie będziesz publikować żadnych informacji w imieniu innych; nie będziesz używać zarejestrowanych kont w złośliwy sposób; w przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia Usług, a Ty ponosisz pełną odpowiedzialność prawną. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub straty wynikające z Twoich działań.
 • Będziesz korzystać z Witryny i Usług zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i ponosisz pełną odpowiedzialność za działania na swoich zarejestrowanych Kontach, w tym za swoje wyciągi oraz wszelkie straty lub szkody, które mogą bezpośrednio lub pośrednio wynikać z Twoich wyciągów. Należy samodzielnie oszacować ryzyko związane z treścią i podjąć wszelkie ryzyko związane z nią, w tym ryzyko związane z poprawnością, integralnością lub wykonalnością treści. MAIBENBEN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z tego działania;
 • Masz obowiązek dbać o informacje rejestracyjne na Stronie i jesteś odpowiedzialny za wszystkie swoje działania. Musisz natychmiast powiadomić MAIBENBEN, jeśli zauważysz jakiekolwiek nielegalne lub nieautoryzowane działania. MAIBENBEN nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z nieprzestrzegania przez użytkownika któregokolwiek z powyższych postanowień;
 • Wszystkie Twoje oświadczenia w Witrynie są informacjami publicznymi, do których mają dostęp osoby trzecie. Wszelkie oświadczenia zamieszczone w Witrynie będą traktowane jako informacje publiczne, a użytkownik powinien ponosić odpowiedzialność prawną za to działanie. Jeśli nie chcesz, aby jakakolwiek osoba trzecia miała dostęp do Twoich wyciągów, prosimy nie publikować ich w Witrynie.

Rozumieją Państwo również i potwierdzają, co następuje:

 • Użytkownik zgadza się, że w związku z rozwojem działalności możemy zmieniać, zawieszać, ograniczać, wypowiadać lub cofać prawa do naszych usług w dowolnym momencie bez powiadomienia;
 • W naszych Usługach możemy umieszczać reklamy itp. Wyrażasz zgodę na wyświetlanie reklam i innych wydarzeń od nas lub naszych podmiotów powiązanych lub współpracowników podczas korzystania z naszych Usług;
 • Mamy prawo do zawieszenia, według naszego wyłącznego uznania lub decyzji, wszelkich treści, które naruszają prawa i przepisy w dowolnej jurysdykcji lub warunki niniejszej Umowy; które naruszają, szkodzą, zagrażają jakimkolwiek prawom lub bezpieczeństwu; lub podszywa się pod innych. Zastrzegamy sobie również prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi do usuwania treści niezgodnych z prawem lub naruszających prawo, zawieszania kwalifikacji osób naruszających oraz zachowywania odpowiednich informacji i zgłaszania ich odpowiednim władzom na podstawie obowiązujących przepisów i regulacji;
 • Niektóre z naszych Usług muszą być używane w innych sieciach. Będą Państwo musieli ponieść wszelkie związane z tym opłaty komunikacyjne lub opłaty od zewnętrznych dostawców usług. Zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się ze swoimi dostawcami w sprawie powiązanych opłat, jeśli w Twoich działaniach występują usługi o wartości dodanej;
 • Kiedy robisz zakupy w Witrynie, możesz modyfikować tylko następujące informacje w celu zachowania bezpieczeństwa konta: swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z obsługą klienta, korzystając z adresu e-mail podanego w zamówieniu.
 • Polityka prywatności. Wszystkie podane przez Ciebie informacje będą podlegać warunkom Polityki prywatności. Warunki Polityki prywatności stanowią część niniejszej Umowy i będą przez cały czas wiążące.

TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Treść użytkownika odnosi się do wszystkich treści (Twoich informacji, zdjęć, muzyki lub innych) wynikających z pobrań, wydań lub innych działań za pośrednictwem Witryny i Usługi MAIBENBEN. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie treści i ponosi wszelkie ryzyko wynikające z ujawnienia takich Treści użytkownika.

Po przesłaniu, zwolnieniu lub zaangażowaniu się w działania za pośrednictwem Witryny i Usług MAIBENBEN, automatycznie udzielasz MAIBENBEN nieodwołalnej, niewyłącznej, sublicencjonowanej, przenoszalnej i wolnej od opłat globalnej licencji na:

Dostarczać produkty i usługi MAIBENBEN lub w celu ulepszenia produktów i usług MAIBENBEN poprzez wykorzystanie przez nas Treści użytkownika. Możemy również kopiować, publikować, wyświetlać, tworzyć prace pochodne i / lub włączać do innych prac lub wykorzystywać Twoje Konto użytkownika (z wyjątkiem Twoich danych osobowych) w inny sposób; i upoważniasz nas do przenoszenia zgody na powyższy przedmiot; Kopiowanie i publikowanie treści i danych osobowych tylko do wyznaczonego odbiorcy; Zgadzasz się, że nieodwołalnie zrzekasz się wszelkich praw własności, praw osobistych i osobistych do treści użytkownika.

PRAWA I OBOWIĄZKI

Masz prawo do legalnego korzystania z Witryny.

Masz prawo do ładowania, pobierania, instalowania i używania produktów i usług MAIBENBEN na mobilnych urządzeniach komunikacyjnych.

MAIBENBEN i powiązane z nim firmy posiadają własność kont MAIBENBEN. Masz prawo do korzystania z Kont MAIBENBEN po zakończeniu rejestracji. Prawa do korzystania z Kont MAIBENBEN należą wyłącznie do Ciebie i nie możesz ich pożyczać, wydzierżawiać, licencjonować, przekazywać, prezentować ani sprzedawać. MAIBENBEN ma prawo do odzyskania dowolnego konta na potrzeby operacyjne.

Masz prawo do zmiany i usunięcia danych osobowych, zarejestrowanych informacji i wszelkich opublikowanych treści. Pamiętaj, że musisz zaryzykować, że jakiekolwiek zdjęcie lub słowo zapisane w systemie może również zostać usunięte, gdy usuniesz powiązane informacje.

Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji o swoim koncie i hasła oraz powinieneś ponosić odpowiedzialność prawną za działania na zarejestrowanych kontach. Zgadzasz się nie używać haseł i kont innych osób w żadnych okolicznościach. Zgadzasz się natychmiast powiadomić MAIBENBEN, gdy podejrzewasz, że inne osoby używają Twojego hasła lub konta.

Ograniczenia i ograniczenia praw

Nie będziesz sprzedawać, wydzierżawiać, przekazywać, udostępniać ani wykorzystywać w inny sposób komercyjny treści z Witryny lub produktów i usług MAIBENBEN (w tym między innymi treści lub reklam lub treści sponsorowanych);

Użytkownik nie będzie odwiedzał Witryny ani korzystał z Usług MAIBENBEN w celu ustanowienia podobnych lub konkurencyjnych usług;

O ile nie jest to wyraźnie określone przez prawo, nie wolno kopiować, publikować, pobierać, zmieniać, tłumaczyć, scalać, dekomponować, wklejać ani dekompilować itp. Żadnej części Witryny lub Usług MAIBENBEN (w tym między innymi treści lub reklam lub treści sponsorowanych) ) w jakikolwiek sposób;

Zgadzasz się ponosić wszelkie ryzyko i ponosić pełną odpowiedzialność prawną za następujące czynności podczas korzystania z Witryny lub Usług:

 • Opozycja do podstawowych zasad określonych w obowiązującej Konstytucji i innych przepisach;
 • zagrażanie bezpieczeństwu narodowemu, ujawnianie tajemnic państwowych, podważanie rządu i podważanie jedności narodowej;
 • Zagrażanie honorowi i interesom narodowym;
 • Podżeganie do nienawiści etnicznej lub dyskryminacji etnicznej oraz podważanie jedności narodowej;
 • Podważanie narodowej polityki religijnej, promowanie kultów i przesądów;
 • Szerzenie plotek, zakłócanie porządku społecznego, podważanie stabilności społecznej;
 • Rozpowszechnianie nieprzyzwoitości, pornografii, hazardu, przemocy, morderstw, terroryzmu lub podżeganie innych do popełnienia przestępstw;
 • Obrażanie innych osób lub szkalowanie ich, naruszanie praw i interesów innych osób;
 • Wszelkie inne treści zabronione przez przepisy i prawa administracyjne.
 • Nie będziesz korzystać z Witryny lub Usług MAIBENBEN w celu angażowania się w jakiekolwiek zachowania lub działania wymienione poniżej:
 • Pobieranie lub wypuszczanie wirusów, robaków lub złośliwego oprogramowania w celu uszkodzenia lub zmiany systemu komputerowego lub danych;
 • Zbieranie bez upoważnienia informacji lub danych innych użytkowników, takich jak adres e-mail;
 • Wyłączenie połączenia sieciowego Witryny, przeciążenie witryny ruchem, przerwanie lub osłabienie serwera i połączenia witryny w inny sposób;
 • próbowanie odwiedzać Witrynę, nasz serwer lub połączenie z Witryną bez upoważnienia;
 • Przerywanie lub podważanie normalnego korzystanie z Usług MAIBENBEN przez innych użytkowników.

STRONA TRZECIA

Rozumiesz i zgadzasz się, że nasze usługi opierają się na wsparciu technicznym stron trzecich. Rozumiesz i zgadzasz się, że możemy przekazać niektóre Twoje dane osobowe takim stronom trzecim w trakcie otrzymywania od nich wsparcia technicznego lub innego. Zgadzasz się i upoważniasz Stronę oraz produkty i usługi MAIBENBEN do ograniczenia Twoich praw do korzystania z Witryny i usług MAIBENBEN.

Treści użytkownika oznaczają treści, które są pobierane, udostępniane lub generowane podczas korzystania z Witryny oraz produktów i usług MAIBENBEN przez użytkowników. Musisz przyjąć odpowiedzialność prawną za ujawnienie treści przez Ciebie.

Kiedy odwiedzasz strony internetowe i wyświetlasz reklamy strony trzeciej, obowiązują warunki i zasady strony trzeciej. Korzystając z usług stron trzecich, będziesz ponosić wszelkie ryzyko i odpowiedzialność prawną.

Witryna oraz produkty i usługi MAIBENBEN zawierają treści dostarczane przez innych użytkowników; a interakcja między Tobą a innymi użytkownikami należy tylko do Ciebie i innych użytkowników. MAIBENBEN nie kontroluje takich Treści użytkownika, nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani nie ponosi zobowiązań do sprawdzania, monitorowania, badania i zatwierdzania takich Treści użytkownika. W ten sposób Ty ponosisz odpowiedzialność prawną za ryzyko takiej interakcji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NASZE USŁUGI

Zgadzasz się korzystać z Witryny lub Usług w sposób nieszkodliwy i pomagasz MAIBENBEN uniknąć ponoszenia jakichkolwiek pozwów, skarg, strat, szkód, odpowiedzialności, kosztów i opłat (w tym, ale nie wyłącznie, opłat doradczych) ze strony osób trzecich spowodowanych korzystaniem z Witryny lub Usługi, zawartość użytkownika, naruszenie niniejszej Umowy.

MAIBENBEN zastrzega sobie wyłączne prawo do obrony i żądania odszkodowania.

Treści użytkownika to wszystkie treści (informacje, zdjęcia, muzyka lub inne) wynikające z pobierania, publikacji lub innych działań za pośrednictwem Witryny i Usług MAIBENBEN. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za takie treści i ponosisz wszelkie ryzyko wynikające z ujawnienia treści użytkownika.

Nie możesz jednostronnie uzyskać ugody, gdy Ty i MAIBENBEN wspólnie wytoczycie pozew przeciwko jakiejkolwiek osobie trzeciej bez pisemnej zgody MAIBENBEN.

MAIBENBEN poinformuje Cię o takim pozwie lub czynności prawnej.

W żadnych okolicznościach MAIBENBEN nie będzie ponosić żadnych pośrednich, wynikowych, przykładowych, przypadkowych, wyjątkowych lub karnych odszkodowań wynikających z niniejszej Umowy. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z systemu komputerowego i mobilnej bazy danych za pośrednictwem Witryny lub Usług.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

MAIBENBEN nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej w okolicznościach określonych poniżej:

 • Przekazanie danych osobowych wymaganych przez departamenty rządowe lub przepisy prawa;
 • Ujawnienie prywatnych informacji spowodowane zaniedbaniami;
 • Wszelkie okoliczności spowodowane zawieszeniem, awarią itp., Które wynikają z hakowania, inwazji wirusów, blokowania z powodu nielegalnych i napastliwych treści, kontroli rządowej lub innych przyczyn związanych z siecią, techniką, linią komunikacyjną i zarządzaniem bezpieczeństwem informacji;
 • Straty użytkowników spowodowane przez osoby trzecie, takie jak awaria linii komunikacyjnej, problemy techniczne, awaria sieci i komputera oraz inne przypadki siły wyższej;
 • Ryzyko pochodzi z groźby, zniesławienia, obraźliwych lub nielegalnych informacji, które są spowodowane anonimowością lub przenikaniem przez Witrynę lub produkty i usługi MAIBENBEN;
 • Wszelkie szkody psychiczne lub fizyczne lub straty ekonomiczne spowodowane wprowadzaniem w błąd lub oszukiwaniem podczas interakcji z innymi za pośrednictwem Witryny lub Usług.
 • Strona lub produkty i usługi MAIBENBEN wyraźnie oświadczają, że nie gwarantujemy terminowości, bezpieczeństwa i dokładności Usług w sposób wyraźny, dorozumiany ani w innych formach. Usługi obejmują między innymi następujące,

Wszelkie treści zamieszczane przez użytkownika na Stronie nie reprezentują ani nie odzwierciedlają żadnego punktu widzenia lub polityki MAIBENBEN; MAIBENBEN nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

W żadnych okolicznościach MAIBENBEN nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe, wyjątkowe lub karne, w tym straty zysku spowodowane korzystaniem z Usług MAIBENBEN. Pomimo postanowień niniejszej Umowy, odpowiedzialność, którą ponosimy, nie przekroczy opłat (jeśli w ogóle) zapłaconych za Usługi MAIBENBEN w okresie ważności rejestracji, z jakiegokolwiek powodu lub w jakikolwiek sposób.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Żadne informacje zamieszczone w Witrynie lub na platformie interaktywnej nie powinny naruszać własności intelektualnej osób trzecich. Nie możesz przesyłać, publikować, zmieniać, rozpowszechniać ani kopiować żadnych materiałów lub znaków towarowych objętych ochroną praw autorskich ani informacji zastrzeżonych innych osób bez pisemnej zgody właściciela. Jeśli MAIBENBEN otrzyma odpowiednie powiadomienie od właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela prawnego, po zbadaniu sprawy usuniemy powiązane treści.

Grafika, słowa i kompozycja z logo MAIBENBEN pojawiające się w produktach i usługach MAIBENBEN są znakami towarowymi MAIBENBEN. Bez pisemnej zgody nie możesz ich w żaden inny sposób wyświetlać ani wykorzystywać w inny sposób. W żadnym wypadku żaden podmiot lub osoba fizyczna nie może kopiować, zmieniać, rozpowszechniać, transkrybować żadnej części znaku towarowego lub wiązać, sprzedawać z innymi produktami.

Oprócz postanowień w związku z tym możesz niezwłocznie skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego adresu e-mail (xxsyb@maibenben.cn), jeśli uważasz, że ktoś kopiuje lub publikuje Twoją pracę w Witrynie, a także narusza Twoje prawa autorskie. Prosimy również o umieszczenie w pisemnym zawiadomieniu następujących informacji: (i) materiały potwierdzające posiadanie praw autorskich lub posiadanie upoważnienia do korzystania z praw autorskich do treści przypuszczalnie naruszających prawa; (ii) Twoja wyraźna identyfikacja, adres i dane kontaktowe; (iii) adres sieciowy treści przypuszczalnie naruszających prawa; (iv) opis dzieł przypuszczalnie naruszających prawa autorskie; (v) materiały świadczące o naruszeniu praw autorskich; (vi) zakładając, że zgadzasz się ponieść wszelkie konsekwencje krzywoprzysięstwa, wystawiasz pisemne oświadczenie o dokładności i autentyczności treści w swoim pisemnym zawiadomieniu.

ZMIANA I ZAKOŃCZENIE

Zmodyfikowane warunki

Możemy zmienić lub zmodyfikować warunki niniejszej Umowy w dowolnym momencie i powiadomimy Cię o tym za pośrednictwem adresu e-mail lub powiadomień w Witrynie. Korzystanie z Witryny i wszystkich innych usług MAIBENBEN po modyfikacji warunków oznacza, że zgadzasz się na takie zmiany;

MAIBENBEN zastrzega sobie prawo do modyfikowania, przechowywania i zawieszania Witryny oraz produktów i usług MAIBENBEN bez okresowego powiadamiania;

Zgadzasz się, że MAIBENBEN nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za zmianę, rezerwację lub zawieszenie Witryny oraz produktów i usług MAIBENBEN, działań podejmowanych przez inne usługi lub osoby trzecie.

Zakończenie

Niniejsza Umowa staje się ważna i pozostaje ważna podczas korzystania przez Ciebie z Witryny oraz produktów i usług MAIBENBEN, aż do jej rozwiązania zgodnie z niniejszą Umową.

Pomimo powyższych postanowień, niniejsza Umowa wchodzi w życie przy pierwszym korzystaniu z Witryny oraz produktów i usług MAIBENBEN, jeśli nastąpi to przed zaakceptowaniem niniejszej Umowy. Zachowuje ważność, chyba że ma zastosowanie przedterminowe wypowiedzenie.

Możemy zastrzec Ci prawo dostępu do Witryny, Usług MAIBENBEN i Twojego konta; możemy wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie z dowolnego powodu bez wypowiedzenia, ponieważ uważamy, że naruszasz nasze dopuszczalne zasady lub inne warunki niniejszej Umowy.

Niezależnie od powyższych postanowień, MAIBENBEN zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy, jeśli użytkownik naruszy prawa autorskie osoby trzeciej i otrzyma powiadomienie od właściciela lub prawnego przedstawiciela właściciela.

Po rozwiązaniu niniejszej Umowy wszystkie Twoje konta w witrynie oraz Twoje prawo do korzystania z Witryny oraz produktów i usług MAIBENBEN również zostaną zakończone. Powinieneś zrozumieć, że oznacza to, że Twoje Treści użytkownika zostaną usunięte z naszej bazy danych. MAIBENBEN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rozwiązanie niniejszej Umowy, w tym za zamknięcie konta użytkownika i usunięcie Treści użytkownika.

Wszelkie zmienione wersje Witryny, aktualizacje lub inne zmiany Usług MAIBENBEN będą ograniczone niniejszą Umową.

DODATKOWE WARUNKI

Informacje zwrotne

Twoja sugestia skierowana do MAIBENBEN („Informacja zwrotna”) jest traktowana jako przeniesienie wszelkich praw do opinii; MAIBENBEN ma prawo do wykorzystania opinii w dowolny odpowiedni sposób. Uważamy również, że ta opinia jest niesklasyfikowana i niewyłączna.

Zgadzasz się nie przekazywać MAIBENBEN żadnych informacji, które uważasz za poufne i zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo (a nie obowiązek) do sprawdzania Twoich treści na podstawie naszych orzeczeń. Mamy prawo do usunięcia Twoich treści w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Zgodnie z warunkami Modyfikacji i Wypowiedzenia, mamy prawo do zastrzeżenia lub zamknięcia Twojego konta.

Polityka prywatności

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, ma ona równoważne prawa i jest niepodzielna z niniejszą Umową.

Powiadomienie

Musisz podać najnowszy, najczęściej używany i prawidłowy adres e-mail. MAIBENBEN nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z Tobą za pośrednictwem podanego przez Ciebie adresu e-mail. Niewątpliwie powiadomienia w Serwisie i wysyłane do Ciebie wiadomości e-mail składają się z ważnych powiadomień.

Obowiązujące prawo

Interpretacja warunków niniejszej Umowy, skuteczności i rozstrzygania sporów ma zastosowanie do prawa ChRL. Jeśli między Tobą a MAIBENBEN powstały jakiekolwiek spory lub kontrowersje, należy je najpierw rozstrzygnąć w drodze przyjacielskich konsultacji. Jeśli konsultacja zakończy się niepowodzeniem, zgadzasz się skierować spór do sądu właściwego dla siedziby MAIBENBEN.

Niezależność

Jeśli niektóre postanowienia niniejszej Umowy nie mogą być zastosowane z jakichś powodów, zostaną one zmienione, aby obowiązywały zgodnie z prawem; a inne postanowienia nadal mają zastosowanie.

Integralność

Niniejsza Umowa (w tym Polityka prywatności) jest ostateczną, integralną i wyłączną umową między Tobą a firmą MAIBENBEN w odniesieniu do wszelkich spraw związanych z Witryną oraz produktami i usługami MAIBENBEN.

Tytuł każdego akapitu jest napisany wyłącznie dla wygody czytania i nie ma żadnych zobowiązań prawnych ani umownych.

Bez pisemnej zgody MAIBENBEN nie możesz przenieść praw i obowiązków określonych w niniejszej Umowie. Jakiekolwiek zachowanie lub działanie naruszające postanowienie o takiej próbie przekazania jest nieważne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

E-mail: enquiry@maibenben.cn